بازیافت، مهربانی با طبیعت؛ طرح جمع آوری کاغذهای باطله و کتاب های درسی دانش آموزان شهر کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازیافت، مهربانی با طبیعت؛ طرح جمع آوری کاغذهای باطله و کتاب های درسی دانش آموزان شهر کرمانشاه

بازیافت، مهربانی با طبیعت؛ طرح جمع آوری کاغذهای باطله و کتاب های درسی دانش آموزان شهر کرمانشاه


درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است که امروزه متاسفانه با قطع بی رویه جهت تولید کاغذ که جز مهم ترین مواد مصرفی زندگی روزانه بشر است، آسیب های بسیاری به اکوسیستم و محیط وارد شده است.

در این خصوص مرکزمدیریت سبز دانشگاه رازی در راستای ارتقای فرهنگ سلامت، حفاظت از محیط و کاهش قطع درختان اقدام به جمع آوری کاغذ باطله و کتب درسی بلااستفاده دانش آموزان شهر کرمانشاه نموده است؛ لذا از تمامی مدیران مدارس تقاضا می شود که با همکاری مرکز مدیریت سبز در طرح جمع آوری شرکت کرده و در اجرای این طرح سهیم باشند.