بازدید کمیته فرهنگی آموزشی از نمایشگاه مرکز مدیریت سبز رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کمیته فرهنگی آموزشی از نمایشگاه مرکز مدیریت سبز رازی

بازدید کمیته فرهنگی آموزشی از نمایشگاه مرکز مدیریت سبز رازی


به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی امروز 30 دی ماه سال 97 اعضای کمیته فرهنگی-آموزشی پس از برگزاری جلسه هفتگی خود، از نمایشگاه مرکز مدیریت سبز رازی نیز بازدید به عمل آوردند.