بازدید ریاست دانشگاه رازی از نمایشگاه دائم مدیریت سبز دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست دانشگاه رازی از نمایشگاه دائم مدیریت سبز دانشگاه رازی

بازدید ریاست دانشگاه رازی از نمایشگاه دائم مدیریت سبز دانشگاه رازی


امروز 9 دی ماه 97 ریاست محترم دانشگاه رازی به همراه چند تن از سایر اعضای شورای راهبری مرکز مدیریت سبز پس از برگزاری دومین نشست شورای راهبری، از نمایشگاه دائم این مرکز نیز بازدید به عمل آوردند.