بازدید از عملکرد سالانه مدیریت سبز دانشگاه رازی توسط دکتر جمشید اسماعیلی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از عملکرد سالانه مدیریت سبز دانشگاه رازی توسط دکتر جمشید اسماعیلی

بازدید از عملکرد سالانه مدیریت سبز دانشگاه رازی توسط دکتر جمشید اسماعیلی


مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم به همراه کارشناسان آن وزارت خانه از دانشگاه رازی و فعالیت آن دانشگاه در زمینه مدیریت سبز بازدید بعمل اوردند.

در این بازدید دو روزه هیات وزارت علوم   نمایشگاه دائم مدیریت سبز را به عنوان اولین نمایشگاه سبز دانشگاه های کشور افتتاح و در برنامه کاشت درخت باغ گیاه شناسی زاگرس مشارکت نمودند. 
همچنین در جلسه ی در جریان آخرین دستاورد های این دانشگاه در حوزه مدیریت سبز قرار گرفتند. 
از جمله اقدامات نواورانه دانشگاه رازی در حوزه مدیریت سبز برگزاری درس عمومی  " زندگی سبز" و تدوین کتابی با همین عنوان برای اولین بار در دانشگاه های کشور است.