اولین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی آموزشی، مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی آموزشی، مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی

اولین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی آموزشی، مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی


اولین جلسه کمیته های اصلاح الگوی مصرف و فرهنگی آموزشی در مرکز مدیریت سبز رازی در تاریخ 13 آذر ماه برگزار گردید.

در این جلسه شرح وظایف کمیته ها مورد بررسی قرار گرفته و در مورد وظایف اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف تصمیم گیری شد. همچنین بخشی از اقدامات ارزشمند دانشگاه رازی در سه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی مبنی بر عملکرد بهتر در زمینه آموزش، مدیریت پسماند، افزایش استفاده از انرژی های پاک، کاهش مصرف انرژی، استفاده از آب باران، حمل و نقل و ... به بحث گذاشته شد.