اولین جلسه مجازی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی - show-content

(جلسه برنامه ریزی جمع آوری آب های سطحی)

اولین جلسه مجازی مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی


به گزارش روابط عمومی در تاریخ 10 فروردین ماه 1399 اولین جلسه مجازی مرکز مدیریت سبز به صورت برخط (آنلاین) برگزار گردید.

 

 

به گزارش روابط عمومی در تاریخ 10 فروردین ماه 1399 اولین جلسه مجازی مرکز مدیریت سبز به صورت برخط (آنلاین) برگزار گردید. 
 
 
این جلسه با حضور آقای دکتر جهانگیر خزایی (سرپرست دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه رازی)؛ آقای دکتر رسول قبادیان (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی) و آقای دکتر هادی عبادی (مسئول مدیریت سبز دانشگاه رازی) در خصوص طرح جمع آوری آب های سطحی دانشگاه برگزار گردید و مقرر گردید طرح مطالعات تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل و در صورت تصویب به اجرا برسد.
 
 
در صورت اجرای این طرح دانشگاه رازی می تواند با استفاده از مخازن جمع آوری آب های سطحی در فاز اول ۱۵ درصد از نیاز آبی دانشگاه را تامین نماید.