انتخاب پایان نامه "خانم دکتر منا اکبری"به عنوان رتبه سوم دکتری درسومین جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر مهندسی شیمی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب پایان نامه "خانم دکتر منا اکبری"به عنوان رتبه سوم دکتری درسومین جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر مهندسی شیمی

انتخاب پایان نامه "خانم دکتر منا اکبری"به عنوان رتبه سوم دکتری درسومین جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر مهندسی شیمی


پایان نامه خانم دکتر منا اکبری، مسئول کمیته تحقیق و توسعه سبز دانشگاه رازی، تحت عنوان" بررسی نحوه حرکت وانتقال جرم بین فازها درسیالات چند فازی درسیستم های میکروسیال" به راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود رحیمی و جناب آقای دکتر علی فتاحی به عنوان رتبه سوم دکتری درسومین جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر مهندسی شیمی انتخاب شد.