آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز

آغاز طرح رتبه‌بندی دانشگاه ها بر اساس سنجۀ سبز


"طرح رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها بر اساس سنجۀ سبز"، نام طرح ابتکاری است که توسط دانشگاه ملی اندونزی (Universitas Indonesia) و با همکاری تیم آموزش برای توسعه پایدار بخش آموزش یونسکو به منظور ترویج مفهوم "پایداری" در دانشگاه‌ها از جمله ارتقای آموزش برای دستیابی به پایداری، و سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با تغییر رفتار اجرا می‌شود.

داده‌های آماری در شش حوزۀ زیر جمع‌آوری می‌شوند که برای هر یک از حوزه‌ها چندین شاخص وجود دارد:

 • زیرساخت و وضعیت محوطۀ دانشگاه

 • مصرف انرژی و کاهش تغییر اقلیم

 • مدیریت ضایعات

 • مدیریت آب

 • حمل و نقل سبز

شاخص‌های آموزش پایداری عبارتند از:

 • نسبت تعداد دوره‌های ارائه شده در زمینه محیط زیست و پایداری به جمع کل دوره‌های ارائه ‌شده در دانشگاه

 • نسبت بودجه‌های پژوهشی اختصاص یافته به پژوهش‌های مربوط به محیط زیست و پایداری، به بودجه‌های کل پژوهشی

 • تعداد نشریات دانشگاهی در زمینۀ محیط زیست و پایداری

 • تعداد رویدادهای عملی مرتبط با محیط زیست و پایداری

 • تعداد سازمان‌های دانشجویی مربوط به محیط زیست و پایداری

 • وجود وب سایت در زمینه پایداری در دانشگاه

 

دانشگاه‌ها به منظور ثبت‌نام و شرکت در طرح رتبه‌بندی می‌توانند بدون پرداخت هزینه، به پایگاه اطلاعاتی زیر مراجعه فرمایند:

http://greenmetric.ui.ac.id/registration-page/