اطلاعیه: دعوت به همکاری با مدیریت سبز - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه: دعوت به همکاری با مدیریت سبز

اطلاعیه: دعوت به همکاری با مدیریت سبز


مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در نظر دارد تا با همکاران غیرهیات علمی که به مشارکت با عنوان "رابط سبز" در مرکز مدیریت سبز هستند دعوت به همکاری نماید. از علاقه مندان تقاضا می شود که با مرکز مدیریت سبز تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس:  34274546-083