استفاده از چمن مصنوعی در راستای صرفه جویی در مصرف آب - show-content


استفاده از چمن مصنوعی در راستای صرفه جویی در مصرف آب


با توجه به این که میزان مصرف آب چمن طبیعی بسیار بالا می­ باشد به منظور کاهش میزان مصرف آب از چمن مصنوعی برای زمین فوتبال خوابگاه پسران استفاده شده است.

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت سبز، دانشگاه رازی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف پایداری در خوابگاه پسران از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی برای زمین فوتبال به مساحت 1124 متر مربع  استفاده کرده است.

 

 

 

 

ازجمله مزایای استفاده از چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی می توان موارد زیر را برشمرد:

  1. سبب عدم نیاز به آب و کاهش بسیاری از هزینه های  مربوط به آماده سازی، کاشت و نگهداری زمین از جمله هزینه های بذر و کاشت، کود و آبیاری و سیستم آبرسانی، وجین و چمن زنی، سم و دفع آفات، ترمیم و اصلاح و تجدید کاشت می شود.
  2. یکنواختی سطح زمین در تمامی ابعاد و سطوح زمین و استفاده دائمی از آن.