ادامه روند برگزاری تورهای سبز دانش آموزان در سال 1398 - show-content


ادامه روند برگزاری تورهای سبز دانش آموزان در سال 1398


روند برگزاری تورهای سبز دانشگاه رازی، در تاریخ 1398/9/13 در محل آمفی تئاتر فرهنگستان ادب و هنر با حضور 90 شرکت کننده از دانش آموزان و مربیان دبیرستان دخترانه شایسته مقطع متوسطه اول ادامه یافت....

 

روند برگزاری تورهای سبز دانشگاه رازی، در تاریخ 1398/9/13 در محل آمفی تئاتر فرهنگستان ادب و هنر با حضور 90 شرکت کننده از دانش آموزان و مربیان دبیرستان دخترانه شایسته مقطع متوسطه اول ادامه یافت.

 

ارائه کارگاه آموزش های تئوری مباحث مرتبط با حوزه مدیریت سبز، بازدید از مزارع سبز، توربین بادی، نیروگاه برق خورشیدی، دامپروری سبز، موزه تاریخ طبیعی، از جمله برنامه های تور سبز دانشگاه رازی است.

 

 

آموزش با محورهای توسعه پایدار، زمینه های مدیریت سبز و وظایف دانش آموزان، بهینه سازی حامل های انرژی، کاهش مصرف کاغذ، بهینه سازی مصرف آب، مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات، توجه به حیات وحش و حمل و نقل عمومی توسط خانم دکتر فلاح از مرکز مدیریت سبز ارائه شد.