آخرین روز از اولین تور سبز استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین روز از اولین تور سبز استان کرمانشاه

آخرین روز از اولین تور سبز استان کرمانشاه


با مشارکت 35 نفر از دانش آموزان دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی در محل پردیس طاق بستان و کشاورزی برگزار گردید. در این دوره دانش آموزان با شرکت در گارگاه سبز؛ بازدید از نمایشگاه دائم و دستاوردهای سبز در پردیس کشاورزی شرکت نموده و مرکز مدیریت سبز دانشگاه رازی در نظر دارد در برنامه 5ساله خود آموزش همگانی را به مدارس ابتدایی راهنمایی دبیرستان و همچنین علاقه مندان به این حوزه ارائه دهد.