آخرین تور سبز دانش اموزان درسال 97 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین تور سبز دانش اموزان درسال 97

آخرین تور سبز دانش اموزان درسال 97


چهارشنبه 22 اسفند ماه، جمعی از دانش آموزان دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی همراه با آموزگاران محترم در پردیس طاقبستان حضور یافتند. در این دوره، دانش آموزان پس از آموزش تئوری مدیریت سبز از نمایشگاه دائم مدیریت سبز، توربین بادی، مزرعه خورشیدی و سیستم آبیاری قطره ای و فضای سبز دانشگاه همراه با توضیح کارشناس سبز بازدید کردند.