اجرای طرح فضای خشک در پردیس طاقبستان - show-content


اجرای طرح فضای خشک در پردیس طاقبستان


شهرداری دانشگاه رازی طی اقدامی در قالب یک بخش آزمایشی، حدود 100 متر مربع از محوطه اطراف پارکینگ دانشکده فنی و مهندسی را به طرح فضای خشک با ترکیبی از شن های رنگی و گیاهان زینتی اختصاص داده است.

 

 

شهرداری دانشگاه رازی طی اقدامی در قالب یک بخش آزمایشی، حدود 100 متر مربع از محوطه اطراف پارکینگ دانشکده فنی و مهندسی را به طرح فضای خشک با ترکیبی از شن های رنگی و گیاهان زینتی اختصاص داده است.

دکتر فرزاد مندنی اظهار داشت: استفاده از این گونه رویکردها در مدیریت فضای سبز کمک بسیار فراوانی به صرفه جویی در مدیریت مصرف آب خواهد کرد، زیرا این گونه طرح ها جایگزین بسیار مناسبی برای کشت چمن با نیاز آبیاری بالا به ویژه در فصول خشک و نیمه خشک سال است.

 

از این رو، این گونه رویکردها (استفاده از فضای خشک) علاوه بر زیباسازی محیط منجر به کاهش شدید مصرف آب و همچنین هزینه های نگهداری فضای سبز خواهد شد. از طرفی کاهش میزان مصرف آب به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی و انرژی الکتریسیته مورد نیاز برای استخراج و انتقال آب به محوطه های فضای سبز خواهد شد.

 

 

 

 

 

دکتر مندنی افزود: یکی از نکاتی که در اجرای این گونه طرح ها مشکلاتی ایجاد می کند حضور علف های هرز در بین شن های رنگی است. برای جلوگیری از این مشکل پس از انجام زیرسازی های لازم، از پوشش مالچ پلاستیکی سیاه رنگ استفاده شده است. استفاده از مالچ پلاستیکی نیازهای آتی برای استفاده از علفکش ها را که از آلوده کننده های زیست محیطی هستند، برطرف می سازد.

لازم به ذکر است که هزینه های لازم برای اجرای هر متر مربع از این طرح حدود 20000 تومان است، که شامل هزینه های شن رنگی، مالچ پلاستیکی و جداکننده ها به جهت جلوگیری از تداخل شن ها می باشد.