نمایشگر یک مطلب

معرفی و شرح وظایف کمیته اجرایی

 

کمیته اجرایی بخش مدیریت سبز دانشگاه رازی با حضور پژوهشگران و محققگان دانشگاهی با هدف دستیابی به اهداف شورای راهبری و سایر کمیته های مربوطه، فعالیت خود را در بخش تحقیق و توسعه و همچنین ارائه دستاوردهای اجرایی به پیش میبرد.

 

  • دکتر فهیمه فلاح
  •  
  • مهندس سمیه جلیلیان
  •  
  • مهندس مهتاب بختیاری
  •  
  • مهندس آذین جلیلیان